Over buro Pubers Opvoeden

Buro Pubers Opvoeden werkt met ouders van tieners waarbij het niet lekker loopt met hun zoon, dochter of met elkaar in het gezin.

Lastige situaties met pubers

Ouders nemen bijvoorbeeld contact op omdat …

  • Ze gek worden van de dagelijkse discussies die geen enkel effect hebben.
  • Ze niet weten wat te doen met een 13 jarige puber die zijn tanden niet meer wil poetsen.
  • De opvoedstijlen van beide partners sterk verschillen en ze een gezamenlijke strategie missen.
  • Ze zich afvragen of ze harder moeten ingrijpen of juist meer moeten loslaten.
  • Ze buiten spel staan door het zelfbepalende gedrag van hun puber terwijl die van het rechte pad af raakt.
  • Hun puber tijdelijk uit huis wordt geplaatst.
  • Ze vermoeden dat er meer aan de hand is dan moeilijke relaties met medescholieren.
  • Hun puber met een autisme spectrum stoornis al enkele maanden niet meer naar school gaat.
  • Ze te maken hebben met agressieve explosies van hun puber.
  • En andere lastige situaties met pubers… Meer hierover: Praktijksituaties.

De problemen die ouders voorleggen variëren van de eerste zorgen over puberaal gedrag en de veranderde ouder-puber relatie tot acute crisissituaties of langdurige overbelasting bij het opvoeden van een puber met een ontwikkelingsprobleem.

Aanbod

Wat Buro Pubers Opvoeden doet is net zo gevarieerd als de vragen van de ouders. Daardoor kunnen ouders kiezen voor dát wat precies bij hun eigen situatie past. Het buro biedt:

 • Informatieve thema-avonden.
 • Praktisch telefonisch advies.
 • 1-op-1 begeleidingssessies.
 • Online e-courses.
 • Telefonische begeleiding tijdens crisissituaties.
 • Een langlopend ouderteam.
 • Korte trainingsmiddagen.
Wim VanheesEen persoonlijke relatie met ouders

Buro Pubers Opvoeden is een vrijgevestigde praktijk in ouderbegeleiding van drs. Wim Vanhees. Hij werkt zonder tussenkomst van derden rechtstreeks met ouders van pubers. Geïnteresseerde ouders nemen op eigen initiatief contact op om te overleggen over hun vragen.

drs. Wim Vanhees

Wim Vanhees voltooide opleidingen in pedagogische wetenschappen, begeleidingskunde en trainer weerbaarheid. Hij is getrouwd en heeft een volwassen zoon en dochter.

P.S.

Buro Pubers Opvoeden werkt vooral in opdracht van ouders maar wordt ook door organisaties ingehuurd als spreker, workshopleider, consulent, trainer en vraagbaak voor professionals.

Facebooktwitterlinkedin